Czytaj

Jak przygotować się do sprawy sądowej ?

Przede wszystkim należy zastanowić się, co zamierza się w danej sprawie osiągnąć. Zwykle jest to oczywiste, ale zdarzają się sytuacje w których najkorzystniejsze rozwiązanie może być inne, niż się to na pierwszy rzut oka wydaje. Bywają też sytuacje w których można wybrać tylko mniejsze zło, co zawsze wymaga szczególnej rozwagi.

Następnie należy zebrać i posegregować wszystkie dokumenty które  mogą mieć znaczenie w sprawie, zastanowić się czy są jakieś osoby które można powołać na świadków, oraz rozważyć czy dostępne są jakieś dowody innego rodzaju, na przykład zdjęcia czy nagrania.

Wreszcie, należy się zastanowić, jakich problemów można się spodziewać, co może się nie udać i jak temu zapobiec.

Oczywiście wszystkie te czynności najlepiej skonsultować z adwokatem.

Kiedy zwrócić się do adwokata?

Im szybciej, tym lepiej.  Z poszukiwaniem pomocy prawnej nie należy zwlekać, gdyż często błędy popełnione przez stronę na wczesnym etapie postępowania są już niemożliwe do naprawienia. Dotyczy to zwłaszcza procesów cywilnych,  w których obowiązuje tak zwana zasada prekluzji dowodowej, powodująca, że możliwość przedstawiania nowych faktów lub dowodów przed sądem drugiej instancji jest bardzo ograniczona. Niekiedy nawet oczywiście niesłusznego orzeczenia nie da się już obalić.

Dlatego zwracanie się do adwokata dopiero po zapadnięciu niekorzystnego wyroku, może się okazać działaniem spóźnionym.

Z reguły spóźnione będzie poszukiwanie fachowej pomocy, kiedy wyrok już się uprawomocnił, to znaczy upłynął termin na wniesienie apelacji. Wprawdzie istnieją procedury umożliwiające zaskarżanie  takich wyroków, ale dotyczą one przypadków wyjątkowych i nie należy wiązać z nimi przesadnych nadziei.

PESEL

Od 07 lipca 2013 roku obowiązują nowe przepisy  dotyczące numeru PESEL  w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z nimi powód ( a w postępowaniu nieprocesowym ? wnioskodawca) w pierwszym piśmie skierowanym do sądu  musi podać swój numer PESEL albo NIP. To akurat nie powinno przysparzać problemów.

Co znacznie ważniejsze, sąd musi z urzędu ustalić PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną (w postępowaniu nieprocesowym  - pozostałych uczestników postępowania).

Ale ustalenie PESEL-u na podstawie imienia, nazwiska i adresu  (a tylko tyle z reguły zna powód, a tym samym sąd) jest bardzo często  niemożliwe. Osób o tym samym imieniu i nazwisku jest w Polsce od kilkunastu do kilkuset.  Adres zameldowania bardzo często jest inny niż adres faktycznego zamieszkania. A powód zwykle zna tylko adres faktycznego zamieszkania pozwanego. Zresztą zgodnie z przepisami we wszystkich pismach sądowych należy podawać adres faktyczny, a nie adres figurujący w ewidencji ludności. Jeżeli sądowi nie uda się ustalić numeru PESEL, będzie mógł zawiesić postępowanie.

Dlatego zdecydowanie lepiej znać numer PESEL przeciwnika procesowego przed rozpoczęciem sprawy. Zatem, zawierając jakiekolwiek  umowy z osobami fizycznymi należy zadbać o to, by podały swój PESEL.

Strona korzysta z usług Google Analytics i Google AdWords, stosujących pliki cookies. Możesz zablokować stosowanie cookies w swojej przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies.